miercuri, 6 mai 2009

Biserica Plopis
Anul construcţiei: Între 1796 şi 1798
Locaţia: Satul Plopiş se află pe valea râului Cavnic.
Sumar: Pereţii din grinzi tăiate în pătrate groase sunt susţinuţi pe o fundaţie joasă, întemeiată de blocuri mari din piatră. Tehnica execuţiei, proporţiile armonioase, decoraţiile sculptate şi pictate, precum şi aşezarea în acest sat au justificat includerea acestei biserici în Lista Internaţională a Moştenirilor.
Planul bisericii este unul obişnuit, dreptunghiular, cu o absidă pentagonală a absidei.
În faţa intrării dinspre faţada vestică, se află un portal, precum şi şase stâlpi solizi care susţin grinzile şi greutate acoperişului. Arcuri în semicerc unesc stâlpii. Turla de deasupra pronaosului are un balcon cu 16 stâlpi şi arcuri. Pe colţurile turlei se află patru vârfuri decorative, mici.
Ferestrele bisericii sunt foarte mici, aranjate în perechi, una mai mică deasupra uneia uşor mai mare. Chenarul superior al ferestrelor are forma unui arc ascuţit şi elegant. Pronaosul este foarte întunecat, cu doar o pereche de ferestre, în timp ce în naos sunt opt ferestre şi şase în altar.
Podeaua este făcută din lespezi mari, din piatră.
Picturile au fost făcute în 1811 de către Ştefan din Şişeşti, aşa cum arată inscripţia unei icoane, dar creaţiile acestea sunt păstrate doar pe bolţile din naos, altar şi pe catapeteasmă.
Bolta naosului are o secţiune din trei, cu bolta principală şi bolţi laterale pe ambele părţi. Aceasta e o structură unică printre bisericile din lemn. Bolta principală are în mijloc Sfânta Trime, cu Maica Domnului la capătul estic. Bolţile laterale prezintă scene din Viaţa şi Patimile lui Hristos.
Acelaşi pictor a mai colaborat la pregătirea picturilor din biserica unui sat vecin – Şurdeşti. Biserica din Plopiş poate fi considerată sora mai mică a celei dintâi. Asemănările includ nu numai stilul picturilor, dar şi câteva elemente arhitecturale, precum clopotniţa înaltă cu patru vârfuri sau unele decoraţii sculptate pe faţadele şi incizii ale balustradelor. Totuşi, sunt câteva caracteristici care diferenţiază această biserică de altele din zonă: şirul dublu de ferestre şi bolţile triple din naos ce rezultă din faptul că pereţii nu se ascut uşor în interior, ca în multe alte biserici.

Niciun comentariu: