marți, 13 octombrie 2009

Vârful Pietrosul Rodnei, Munţii Rodnei

Munţii Rodnei fac parte din grupa de nord a Carpatilor Orientali. Cu înălţimea maximă de 2.303 de metri, atinsă de Varful Pietrosul Rodnei, Munţii Rodnei sunt cei mai înalţi şi mai greu de străbătut din lanţul Carpaţilor Orientali.
Culmea principală masoară peste 50 km lungime, pe o lăţime de 30-40 km, este orientată est-vest, abruptă spre nord si domoală spre sud.
Munţii apar sub forma unui horst alcătuit din şisturi cristaline, delimitat de falii profunde: Dragoş Vodă (la nord) şi Rodnei (la sud). In partea sudică a munţilor apar roci vulcanice neogene, sub forma unor măguri dispuse în lungul Somesului Mare. Rocile sedimentare, de vârstă cretacică şi paleogenă (marne, gresii conglomerate şi calcare) care înconjoară masivul au fost afectate de mişcările stirice şi imprimă reliefului trăsături caracteristice. Din întregul lanţ carpatic oriental, Munţii Rodnei păstrează cel mai bine urmele gheţarilor cuaternari. Aceşti munţi prezintă numeroase circuri glaciare (Lala, Negoiescu, Iezer, Buhaescu, Izvorul Cailor, Puzdrele, etc), chei si defilee (Cheile Bistricioarei, defileele Strâmba, Rebra, Cormoaia Pasul Prislop etc), cascade (Cascada Cailor cu o cădere de peste 80 m - cea mai mare din ţară, treapta principală având peste 16 m înălţime, Guşet, Cormaia, Anieş, cascada Puzdrelor care se afla la 1.520 m altitudine).

Niciun comentariu: